Søke om midler?

Instrumenter i fokus (3).png

 

 

Instrumenter i fokus vil fortsette sitt, men søknader om stimuleringsmidler skal fra 2021 gå direkte til Sparebankstiftelsen DNB! 

Mer informasjon om Sparebankstiftelsens støtteordning, samt søknadsportal finner du her: https://www.sparebankstiftelsen.no/no/sok-stotte

 

UNOFS støtteordning for sommermusikkskolene finner du her

 

Andre støtteordninger for foreninger/organisasjoner og prosjekt:

https://stotte.ungfritid.no/?fbclid=IwAR0RMXhskJ6woEzfpVucCgL3GDbPpQzr57M1C4TXKtoJDw_olQGbDM2av20

Andre støtteordninger for instrumentinnkjøp:

 

Andre fond og legater som kan gi støtte til instrumentinnkjøp: