Kontakt

Administrasjon, koordinering, samt søknader ved Valdres sommersymfoni

E-post: alf.richard.kraggerud@sommersymfoni.no

Saker som skal legges ut i sosiale medier eller på nettsiden, eller andre ting som skal promoteres rettes til ingvild.loen@sommersymfoni.no