Om prosjektet

Prosjektet «Instrumenter i Fokus» (tidligere kalt truede instrumenter) ble satt i gang i 2016 etter initiativ fra Valdres sommersymfoni, De unges Orkesterforbund og Voksenåsen sommer- og vinterakademi. Prosjektet er finansiert og støttet av Sparebankstiftelsen DNB og Dextra Musica. Prosjektet er et nasjonalt rekrutterings- og tiltaksprosjekt for instrumentgruppene; Harpe, obo, fagott, kirkeorgel og kontrabass. Målet er at ved å rette fokus mot disse instrumentgruppene og lage en kartlegging, så kan en samle innsatsen og øke samarbeidet. Et tverrnasjonalt samarbeid, og målrettede midler til rekruttering og fokus for å bedre dagens situasjon, både i henhold til antall elever som spiller, samt søkere til høyere utdanning er stikkord for prosjektets mandat. Prosjektet har et treårig perspektiv (2017-2019) og støttes av samtlige norske musikkinstitusjoner.>Valdres sommersymfoni, UNOF og Voksenåsen sommer og vinterakademi har altså gått sammen for å iverksette arbeidet og har en overordnet koordinerende rolle. Det er imidlertid ildsjelene og pedagogene for de enkelte instrument som kjenner hvor skoen trykker og som kan bidra med å rette fokus, innsats og samarbeid og slik utgjøre en endring og forhåpentligvis en varig forbedring.

Prosjektets organisering er som følger:

  • Overordnet administrasjon og organisering, ved Valdres sommersymfoni
  • Ekstraordinære aktiviteter og tiltak, samt administrering av instrumentinnkjøp og utlån, ved De Unges Orkesterforbund (UNOF).
  • Voksenåsen - møteplass for nettverkssamlinger for lærere på fokusinstrumentene gjennom Sommer- og vinterakademiet, samt nettverkssamling for sentrale aktører og fagpersoner på feltet gjennom arrangering av prosjektets oppstartsamling, Vårakademiet i februar 2017.

Arbeidsgruppen består av en representant fra Valdres sommersymfoni, UNOF, samt en representant for feltet

Arbeidsgruppen møtes 2 ganger årlig, eller ved behov og referansegruppen møtes årlig.

(Referansegruppen består av samtlige sentrale nasjonale aktører - se opplinket logofelt nederst på forsiden)