Om prosjektet

Prosjektet «Instrumenter i Fokus» (tidligere kalt truede instrumenter) ble satt i gang i 2016 etter initiativ fra Valdres sommersymfoni, De unges Orkesterforbund og Voksenåsen sommer- og vinterakademi. Prosjektet er finansiert og støttet av Sparebankstiftelsen DNB og Dextra Musica. Prosjektet er et nasjonalt rekrutterings- og tiltaksprosjekt for instrumentgruppene; Harpe, obo, fagott, kirkeorgel, bratsj og kontrabass. Målet er at ved å rette fokus mot disse instrumentgruppene og lage en kartlegging, så kan en samle innsatsen og øke samarbeidet. Et tverrnasjonalt samarbeid, og målrettede midler til rekruttering og fokus for å bedre dagens situasjon, både i henhold til antall elever som spiller, samt søkere til høyere utdanning er stikkord for prosjektets mandat. Takket være ildsjelene og pedagogene for de enkelte instrument er det nå etablert en nasjonal forening for hver av instrumentene. Instrumenter i fokus arbeider fra 1.12024 som en administrativ ressurs for å støtte foreningenes viktige arbeid, samt bidra på overordnet nivå inn mot aktuelle aktører og samarbeidspartnere. 

Prosjektets organisering er som følger:

  • De nasjonale foreningene arrangerer samlinger for pedagoger og elever, samt bidrar med fokus, innsats og kreativitet for å sørge for ivaretakelsen og prioriteringen av sine instrument, nasjonalt.
  • Overordnet administrasjon  ved Norsk ressurssenter for klassisk musikk
  • Ekstraordinære aktiviteter og tiltak, samt administrering av instrumentinnkjøp og utlån, ved De Unges Orkesterforbund (UNOF)