Registrer deg

Ved registrering godtar du at opplysningene du fyller inn oppbevares i den hensikt å skape et nasjonalt register. Registrerer du deg som lærer vil ditt navn, kommune og arbeidssted synliggjøres på vår nettside, men vi vil ikke sende ut din e-post eller annen informasjon uten å be om tillatelse først. 

Velg om du er lærer eller elev