Oversikt over orgelkurs for barn og unge i 2019

20171015_200738 (1).jpg

Under følger en oversikt over alle de flotte kurs som arrangeres for barn, unge og lærere i 2019!

 

APRIL 2019

Barnas orgelfest 27. - 28. april, kirkemusikkurs for ungdom 25. - 28.april, og mesterklasse for orgelstudenter 26. - 30. april.

Alle tre arrangementer finner sted under Bodø Internasjonale Orgelfestival (BIOF)

 

Barnas orgelfest (lørdag 27.04- søndag 28.04.2019)

Tilbudet er for barn fra 6 år som spiller orgel. Barnas orgelfest varer i to dager med oppstart på lørdag formiddag og så kulminerer det med festivalgudstjenesten søndag formiddag. Barna får prøve flere av de flotte kirkeorglene i Bodø og får veiledning av den Bjørn Vidar Ulvedalen. Kurset vil fokusere på nysgjerrighet, improvisasjon og klang. Barna deltar på den legendariske ungdomskonserten og er delaktige i festivalgudstjenesten. Kursvert er Martha Eleen Mikalsen. Det er åtte elevplasser for aldersgruppen 6-12 år og egenandelen på kr 500 dekker undervisning, overnatting i inntil to døgn og mat under hele kurset. Elektronisk påmelding til Kirkemusikksenter nord (KIN) via www.kin.no Mer info fås ved henvendelse til post@kin.no

 

Kirkemusikkurs for ungdom (torsdag 25.4.- søndag 28.4.2019)

For ungdommer i alderen 12-23 år. Individuell undervisning og undervisning i grupper. Emnene er solistisk orgelspill, liturgisk spill, improvisasjon, kordireksjon og orgelkunnskap. Lærerne er Katrine Immerkjær Kristiansen, København, Kristin Eek, Steinkjer, Martine Bæver Larsen, Kongsberg og David Scott Hamnes, Trondheim. Peter Vang fra Nordreisa er kursvert.

Det er tolv elevplasser for aldersgruppen 12-23 år og egenandelen på kr 1000 dekker undervisning, overnatting og mat under hele kurset. Kursdeltakerne får også et festivalpass med gratis adgang til Bodø internasjonale orgelfestival (BIOF) sine konserter.

Elektronisk påmelding til Kirkemusikksenter nord (KIN) viawww.kin.no Mer info fås ved henvendelse til post@kin.no

Mesterklasse (26.04-30.04.2019)

Hvert år samarbeider Kirkemusikksenter nord (KIN) og Bodø internasjonale orgelfestival (BIOF) med utdanningstedene i Norden om mesterklasse for orgelstudenter. Det blir mesterklasse med fokus på tysk orgelmusikk ved Sebastian Küchler-Blessing og i liturgisk spill ved Magne Harry Draagen. Studentene har hovedansvar for å fylle festivalens lunsjkonserter med innhold. Andre artister under festivalen er Bjørn Andor Drage - Bodø, Thomas Torstrup, Stavanger, Øystein Jæger, Bodø. Det er plass for inntil 10 studenter som betaler kr 400 for fagdagen og kr 400 for mesterklassene. Dette dekker overnatting i flersengsrom, mat, foredrag og undervisning. Studentene bidrar med å fylle lunsjkonsertene med innhold.

Elektronisk påmelding via www.kin.no Mer info fås ved henvendelse til post@kin.no

 

JUNI/JULI 2019

Musica Sacra onsdag 26. - søndag 30. juni, Bergen

Kristin Eek og David Scott Hamnes

 

Toppenkurset, Mosjøen fredag 28.juni – torsdag 4. juli 2019

Orgelklassen under Toppenkurset legger til rette for samspill mellom unge organister og andre instrumentalister, kammerensembler eller kammerorkester. Deltakerne kan ta del i teoriundervisning, kammermusikk, konserter, mulighet til å delta i toppenkoret o.l. Kurset samler rundt 120 unge musikere fra Norge og Europa til en uke med musikalske eventyr på Vefsn Folkehøgskole «Toppen» i Mosjøen, Nordland. De unge er inndelt i Symfoniorkester, Ungdoms og Juniororkester og rekke kammermusikkgrupper. Det er tilbud om flere workshops og individuell undervisning. Gjennom flere år har Engegårdkvartetten vært en del av den svært kompetente lærerstaben. Kunstnerisk leder for Toppenkurset er Trond Wika og mangeårig dirigent er Nicolas Carthy. Orgelklassen starter tre dager før Toppensymfonikerne. Da får de unge organistene tid til åforberede møtet med de andre musikerne. For å melde seg på kurset, må kandidatene velge et av de forhåndsbestemte verkene på repertoarlisten. I tillegg gis det anledning til å komme med egne repertoarforslag. Det er plass for seks organister i alderen 13-26 år og egenandelen på kr 3.800 dekker opphold, undervisning og mat under hele kurset. En av deltakerne får stipend som dekker reise og opphold. Mer info og påmelding finner du her: www.toppenkurset.no

AUGUST 2019

Pilegrim i orgelsko (PIO) – sommarskule for unge organistar, Trondheim

Måndag 20. – onsdag 22. mai og torsdag 1. – søndag 4. august 2019

Innhald: Konsert i Nidarosdomen 03.08 og festivalhøgmesse 04.08, under Olavsfestdagane i Trondheim. Workshop i forkant, i mai. Undervisning i grupper og enkeltvis, workshops med samspel, variert repertoar, improvisasjon. Korleis bli med: Du søker opptak til PIO gjennom orgellæraren din, anten du til vanleg får undervisning gjennom kyrkja, i kulturskulen eller privat. Send kortfatta søknad til Hildegunn Opstad Smørgrav i Kyrkjerådet, på adressahs484@kyrkja.no For meir informasjon, ta kontakt på e-post eller telefon 23 08 12 59.

Søknaden må innehalde fullt namn og fødselsdato til deg som elev, namnet på orgellæraren din, samt informasjon om kor lenge du har spelt orgel. Skriv eit par linjer om kvifor du har lyst til å delta i PIO, og nemn nokre stykke du har på repertoaret, anten det er orgelstykke, salmar, liturgisk musikk eller eigen-komponert.

 

SEPTEMBER 2019

Norsk orgelfestival, 12.-15. september, Stavanger

Norsk Orgelfestival inviterer til orgelkurs for ungdom 12-25 år. Kurset holdes i Stavanger og Sandnes. Det blir undervisning, workshops og sosialt. Deltakerne deltar på festivalens øvrige program med konserter, festivalhøgmesser, foredrag og mer. Vi starter torsdag kl 19:00 på festivalens åpningskonsert v. Edoardo Bellotti i Stavanger domkirke, og avslutter søndag ettermiddag på Scott Brothers konsert i Stavanger konserthus. Detaljert program for kurset og festivalen sendes ut til alle påmeldte i august. 

Undervisningen tilpasses ditt nivå. Hovedlærer blir Otto Christian Odland som er organist i Oslo katolske domkirke og blant annet lærer på Norges musikkhøgskole. Deltakere betaler kun 150 kr. for deltakelse. Betalingen dekker medlemskap i Norsk Orgelfestivals orgelklubb. Øvrige kostnader som reise, opphold og mat dekkes gjennom egen stipendordning. Orgelkurset har voksenleder som følger elevene under helgen. Velkommen til lærerike og sosiale dager i Stavanger!

Påmeldingsskjema: https://forms.gle/NC3w22zm8i5cN8nG7

Kontakt: norsk.orgelfestival@kirken.no

 

NOVEMBER 2019

Orgelspirekurs fredag 1. – søndag 3. november, Tromsø

Tromsø Internasjonale Kirkefestival (TIK) ble opprettet i 2006 av engasjerte kirkelige ansatte som ønsket å åpne kirkerommet for ulike kunst og kulturuttrykk. Årlig har TIK tilbudt Tromsøs befolkning en uke med kirkemusikk, utstillinger, seminar og foredrag fremført i Tromsøs ulike kirker. Kurset starter fredag med en orgelsafari rundt om til Tromsøs forskjellige kirker - med små orgelkonserter på de forskjellige instrumentene. Lørdag blir det undervisning påkonservatoriet og uhøytidelig matinekonsert på Konservatoriet lørdag ettermiddag. Søndag deltar orgelspirene på gudstjeneste med salmeimprovisasjon og samspill. Lærere på kurset er Bjørn Andor Drage, Ivar Jarle Eliassen og kursvert Erlend Karlsen. Aldersgrensen er 6 - 18 år. Egenandelen på kr 500 dekker mat, opphold og undervisning. Det er plass for 10 deltakere. Elektronisk påmelding via www.kin.no Mer info fås ved henvendelse til post@kin.no