Orgelklikken - et inspirerende tilbud i regi av Aukra kulturskole!

Orgelklikken 2.png

Aukra kulturskole har de tatt rekrutteringsutfordringen i egne hender og sørget for et inspirerende tilbud som de arrangerer i samarbeid med kirken i kommunen.  "Orgelklikken" er et obligatorisk tilbud til alle som går på piano det første året, tilbudet er deretter frivillig i de videre årene.

Rektor ved kulturskolen, Malin Solberg beskriver tilbudet:
"Elevane forbereder eit stykke eller to på timen, så blir dei delt i grupper som besøker kyrkja i løpet av våre 6 prosjektveker på haust og vår. Organisten/faglærar rettleiar og viser orgelet sine mange moglegheiter.
Dei som ønskjer kan spele stykket sitt på vår årlege kyrkjekonsert i Aukra Kyrkje. Dei vert også invitert til å spele på gudstenester.
Til våren planlegg vi ein eigen orgelkonsert"

Et flott tilbud vi håper kan være til inspirasjon for andre kulturskoler! 🥳