Nye stimuleringsmidler til utdeling de neste tre årene!

IMG_7520.jpg

Valdres sommersymfoni har inngått en 3-årig avtale med Sparebankstiftelsen Dextra Musica verdt 5, 4 millioner!

Valdres sommersymfoni og Dextra Musica har inngått en 3-årig avtale om støtte til de to prosjektene «Instrumenter i fokus» og «Unge utøvere» for perioden 2018-2020.

Av denne summen er 900 000,- årlige stimuleringsmidler som vi skal dele ut til gode tiltak og aktiviteter i tråd med prosjektets mandat. Nytt er nå at disse midlene også skal kunne gå til innkjøp av instrumenter. Nettopp mangelen av nybegynnerinstrument blir stadig fremhevet som en akilleshæl i miljøene og vi er derfor veldig takknemlige for at vi får utdele midler til dette formål!  Vi håper dette vil bidra til enda flere fruktbare prosjekter i tiden fremover. Les mer om hvordan du søker her