S30C, nytt engelsk horn fra Howarth

Howarth-S30c-English-Horn.jpg

S30C, nytt engelsk horn fra Howarth!

Lene Terese Beck har gjort oss oppmerksomme på et helt nytt instrument som kan være av interesse for yngre oboister!

Dette er et engelsk horn laget for små hender, for unge eller voksne som synes det er slitsomt å holde/spille på et «vanlig» engelsk horn.

Denne modellen er blitt laget for å gjøre engelsk hornet til et mer komfortabelt instrument. Måten det er gjort på er:

  1. Plateau-klaffer over hele instrumentet.
  2. Re-designet hele klaviaturet, slik at alle klaffer er lette å nå. Ingen flere lange strekk mellom peke- og langefinger.

Følgende klaffer er forlenget eller flyttet på for bedre posisjonering.

Venstre oktavklaff

A-klaff

G-klaff

G#-klaff

  1. Eb-klaff

Lav H-klaff

F#-klaff

E-klaff

D-klaff

C, C# og Eb-klaff, høyre lillefinger.

 

Alle disse endringene fører til enklere mobilitet på grunn av mindre stress i hendene, og man kan heller fokusere på musikken og spille i en lenger periode uten å bli sliten i hendene. Klangfargen er som alltid, like vakker. - Lene Terese Beck.

Instrumentet kan kjøpes hos:

Den Lille Basun
Pilestredet 47
0350 Oslo
Tlf: 22462077