Olav Øgaards minnefond for unge kirkemusikere. Frist 1.september

Olav Øgaards minnefond for unge kirkemusikere ble formelt opprettet 6. desember 2016.
Minnefondet skal hedre kantor Olav Martin Øgaards gode virke og minne.
Fondet skal stimulere interesse og forståelse for og utøvelse av kirkemusikk i Norge, primært ved å dele ut en minnepris til en ung organist/utøver som vil videreutvikle seg innen orgelspill og kirkesang.
Mer informasjon om minnefondet finner du her: https://lottstift.no/stiftelsesre…/UploadFile/918337598.PDF…


Hvem kan søke?

Du må være i alderen 15-35 år.
Du må spille orgel. Vedlagt din søknad må det ligge en video på inntil 5 minutter som demonstrerer dine ferdigheter som orgelspiller, samt en kort beskrivelse av deg og hva du eventuelt tenker å bruke prisbeløpet til.
Du må søke som enkeltperson.
Du må også ha minimum 1, helst 2 referanser i søknaden.

Dersom du er under 18 år, må du ha foresattes underskrift.

Det er ønskelig at prisvinneren deltar på konsert i Slettebakken kirke (Bergen) søndag 1. oktober 2017.

Beløpet som skal deles ut i 2017, er kr. 15.000,-

Søknad og vedlegg sender du til ogaardminnefond@gmail.com


Søknadsfrist: 1. september 2017