Obo - årets instrument!

220px-Oboe_modern.jpg

Oboen trekkes frem som årets instrument, av Landesmusikrat i Schleswig-Holstein og Berlin!

Instrumentet oppfyller viktige funskjoner innen symfonisk musikk og bringer lys til orkesteret heter det - les hele artikkelen her.