Nyopprettet - Norsk kontrabassklubb!

OL7A9685.JPG

Nyopprettet - NORSK KONTRABASSKLUBB (NKK)!

En glad-nyhet for alle unge kontrabassister i Norge!

Norsk kontrabassklubb er et initiativ fra faggruppen for kontrabass som er opprettet av

Instrumenter i fokus og ble opprettet av Einar Bergem og Erlend Skei i august 2017!

 

Norsk kontrabassklubb skal arrangere samlinger og kurs for kontrabassister, med

særlig vekt på barn og ungdom i alderen 6- 18 år.

På samlingene skal det være samspill i store og små grupper, mulighet for

enkeltundervisning, mesterklasser, konserter og workshops for barn som har lyst til å

prøve seg på kontrabass.

Det vil videre fokuseres på talentutvikling, og arrangeres mestermøter med profilerte

norske og utenlandske utøvere og pedagoger.

 

Mål med tiltaket:

1. Skape en arena der kontrabass-elever kan møtes og bli kjent med hverandre, spille

sammen, lære av hverandre, og få inspirasjon til videre arbeid og utvikling . Dette er et

reelt behov fordi elever ofte er alene på kontrabass i sitt lokale orkester rundt omkring i

landet.

2. Bygge et faglig sterkt nettverk. Legge til rette for samspillgrupper på tvers av

kulturskoler. Gi elever sjansen til å møte lærere som underviser på høyskole nivå.

3. Bidra til økt rekruttering

NKK skal bidra til økt synliggjøring av kontrabassen som instrument.

Vi samarbeider med Instrumenter i fokus, kulturskoler, talentprogrammer, UNOF,

NASOL og andre musikk-institusjoner.

4. Møtested der kontrabasslærere kan utveksle erfaringer, lage samarbeidsprosjekter

etc.

5. Klubben skal ha en nettside der informasjon om medlemskap, aktiviteter, noter og

fagstoff legges ut.

Det skal arrangeres minst to samlinger hvert år, og samlingene skal være åpne for

kontrabassister fra hele Norge.

 

Les mer om første samling 9.-10.desember i Oslo her

De har også en egen facebookside her