Her blir barna kjent med kontrabass og obo

IMG_4285.jpg

Under Norsk Suzukiforbund sitt årlige Sommerkurs på Geilo fikk barna mulighet til å bli kjent med, og prøve ut kontrabass og obo. Slike prøvemuligheter er gull verdt for de utrydningstruede instrumentenes rekrutteringsmuligheter, sier Marion Walker, en av lederne i faggruppen for obo. Hun understreker at hensikten ikke er å "stjele" barn som allerede har gitt sitt hjerte til et annet instrument, men ved å gi barna en mulighet til å teste de ulike instrument kan en også appellere til både søsken og de barna som ikke helt har funnet sitt instrument enda. For ikke å snakke om at jo flere barn som vet om og som snakker om disse instrumentene, jo nærmere er vi en fremtid der orkestre og korps på alle nivå vil klinge med sin fulle klang, bestående av alle instrumentgruppene! -Marion Walker

Her er et herlig knippe bilder fra samlingen, fotograf Olav Storm: