Godt eksempel på samarbeid mellom kulturskole og kirke for å rekruttere orgelelever