Fra "krise" til optimisme for orgelrekrutteringen, men hva med veien videre?

2016 omtalte Musikkultur orgelrekrutteringssituasjonen i landet som kritisk, dette kan du lese om her. Samme året startet Instrumenter i fokus sitt arbeid.

En av ildjelene vi raskt kom i kontakt med var Bjørn Vidar Ulvedalen. Den erfarne organist og pedagog hadde i flere år drevet orgelskole for barn og unge. Stadig flere pedagoger og kantorer rundt om i landet hadde til da drevet med undervisning i tillegg til sitt hovedvirke, og de var glade for at de ble inkludert i fokus-prosjektet, der vi satte søkelyset mott nettopp dette. 

I januar 2020 publiserte Musikkultur en sak som ga grunn til optimisme, hvertfall i Oslo! Les gladsaken her. 

Det er imidlertid fremdeles en vei å gå for at det skal finnes likeverdige tilbud i alle storbyer, der vi nå ser en skjevhet. 

Vi er glade for at det er blitt opprettet et eget nettverk for orgelpedagoger som arbeider med denne, og andre viktige problemstillinger. 

Det hjelper dessverre lite med en blomstrende rekruttering av barn og unge, dersom ikke strukturene er på plass til å følge opp videre. Instrumenter i fokus håper at samtlige utdanningsinstitusjoner i Norge prioriterer opptak og utdanning av nye kirkemusikere. 

Kirkemusikeryrket trenger flere dyktige organister i fremtiden, her finnes både marked og muligheter og vi mener det er utdanningsinstitusjonenes plikt å følge opp med tilbud der det finnes jobber!