Første opptreden med nyinnkjøpt kontrafagott!

Se her!

Første opptreden med UNOF's nyinnkjøpte kontrafagott. Kvartetten i videoen består av Ådne Stålsett, Kamilla Engebretsen og Ane Westgaard; fagotter og Ruben Sola Flagstad på kontrafagott.

Stolt lærer, Tor Selmer, fikk i ære å pakke opp kontrafagotten - se video her og forteller at den ble tatt i mot med stor begeistring av fagottelevene.