Etterlysning av ubrukte fokus-instrument!

OL7A9685.JPG

Har du, eller kjenner du til, et ubrukt fokus-instrument i Norges land?

Vi ønsker å skape en oversikt over de instrumenter som måtte befinne seg rundt i landets kulturskoler, hjem og ellers alle kriker og kroker der instrumenter er kjent for å oppholde seg ;) Dette skal munne ut i en oversikt her inne, hvor en selv kan ta kontakt og prøve og låne instrumenter av hverandre. Altså et slags finn.no for fokusinstrument-utlån.

Meld inn til meg (helene.sinding-larsen@sommersymfoni.no): type instrument, alder, merke, tilholdssted, gjerne bilde, og kontaktinformasjon og hjelp oss å skape vår egen instrument-finn! ;-)