Mesterklasse med Lars Anders Tomter

Lars Anders Tomter (c) Nicki Twang_7.jpg

Norsk Bratsjforening inviterer i samarbeid med Stavanger Symfoniorkester(SSO) til mesterklasse med Lars Anders Tomter.

Sted: Stavanger Kulturskole
Tidspunkt: Fredag 21. januar 2022, kl 12-15
Aktive deltakere: Mesterklassen er åpen for elev-og studentmedlemmer av Norsk Bratsjforening, og det er gratis å delta.
Passive deltakere: Åpent og gratis for alle medlemmer av Norsk Bratsjforening
Både aktive og passive deltakere får gratis billett til konserten med SSO og Lars Anders Tomter torsdag 20/1-2022
Ønsker du å være aktiv deltaker: send inn et kort motivasjonsbrev, samt et videoopptak(vimeo/youtube/telegram) ca 5-10 minutter hvor du spiller det du ønsker å delta på mesterklassen med. Det vil totalt bli valgt ut 4 aktive deltakere.
Søknadsfrist er 20.desember 2021.
Send søknad til: norskebratsjister@gmail.com